Doc dr Aleksandar Vlahović ORDINIRA U POLIKLINICI SMARTMED 19. jula 2024. 

Doc dr Aleksandar Vlahović je specijalista dječje hirurgije i specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, sa višegodišnjim radnim iskustvom i preko 8, 000 izvedenih operacija. Obavlja funkciju kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu za užu naučnu oblast – Hirurgija sa anesteziologijom. Zaposlen je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije „Dr Vukan Čupić” u Službi za plastičnu hirurgiju i opekotine.

Iskoristite njegovo prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me

Obrazovanje:

 • 1989-1995 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd. Diplomirao na Medicinskom fakultetu 1995. godine
 • 1995-1996 Obavezni medicinski staž u KBC Zvezdara u okviru saradnje Medicinskog fakulteta i ove bolnice za studente koji su diplomirali sa visokim prosekom i imaju manje od 26 godina. Najveći deo staža proveo je na odeljenju vaskularne hirurgije Klinike za hirurgiju KBC Zvezdara.
 • 1996. godine položio državni ispit pred komisijom Republičkog Ministarstva Zdravlja.
 • 1996. godine odobrena mu je volonterska specijalizacija iz dečje hirurgije od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • 1997. godine zaposlen na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije „Dr Vukan Čupić“
 • 2001. godine položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije i stekao zvanje specijaliste Dečje hirurgije

 

Stručno usavršavanje:

 • Novembar 2003. godine stručno usavršavanje u Great Ormond Street bolnici u Londonu
 • April 2005. godine odbranjena Magistarska teza „Značaj savremene klasifikacije vaskularnih anomalija dece u dijagnostikovanju i lečenju“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2007. godine stručno usavršavanje na Showa Univerzitetu u Tokiju na Klinici za Plastičnu i Rekonstruktivnu hirurgiju čiji je načelnik Profesor Yoshiaki Hosaka.
 • U decembru 2010. godine odbranjena Doktorska disretacija pod naslovom „Procena efektivnosti tehnike kružne ekscizije i „šava duvankese“ u hirurškom lečenju dečjih hemangioma“
 • U novembru 2011. godine izabran u zvanje Kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu za užu naučnu oblast (predmet) Hirurgija sa anesteziologijom (dečja hirurgija).
 • U martu 2012. gost predavač na klinici za Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju LKH Univerziteta u Grazu,
 • U aprilu 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položio specijalistički ispit
 • U decembru 2019. godine gost predavač na klinici za Dečju i adolescentnu hirurgiju LKH Univerziteta u Grazu

Član je predsedništva Srpskog udruženja za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i estetsku hirurgiju (SRBPRAS). Autor je i koautor velikog broja stručnih radova.