DOKTORI

O vama će se brinuti tim doktora i sestara sa brojnim specijalizacijama i subspecijalizacijama, kao i bogatim praktičnim iskustvom

Ginekologija

Prim dr Vojislav Miketić

Prim dr Vojislav Miketić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije

Dr Emira Kalamperović Pelinković

Dr Emira Kalamperović Pelinković

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije

Prof. dr Aleksandar Stefanović

Prof. dr Aleksandar Stefanović

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije

Prim dr Danko Natalić

Prim dr Danko Natalić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije

Dr Angela Ćorić

Dr Angela Ćorić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista endokrinologije

Dr Ivan Đukić

Dr Ivan Đukić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije

Dr Vesna Čolaković - Popović

Dr Vesna Čolaković - Popović

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije

Dr Željko Lazović

Dr Željko Lazović

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta

Dr Selma Đurbuzović Ramović

Dr Selma Đurbuzović Ramović

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije

Dr Željka Ralević

Dr Željka Ralević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Aleksandar Boljević

Dr Aleksandar Boljević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Mahmut Šehović

Dr Mahmut Šehović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Pedijatrija

Dr Saida Zejnilović

Dr Saida Zejnilović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista alergologije

Dr Azra Begović

Dr Azra Begović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije

Prof. dr Vojislav Parezanović

Prof. dr Vojislav Parezanović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista kardiologije

Prof. dr Nikola Dimitrijević

Prof. dr Nikola Dimitrijević

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neurologije

Prof. dr Vera Zdravković

Prof. dr Vera Zdravković

Specijalista pedijatrije, subspecijalista endokrinologije

Mr sci. med. dr Nevena Jovičić

Mr sci. med. dr Nevena Jovičić

Specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmologije i alergologije

Dr Milica Radusinović

Dr Milica Radusinović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista gastroenterologije

Dr Rajka Pajović

Dr Rajka Pajović

Specijalista pedijatrije

Dr Nada Janković

Dr Nada Janković

Specijalista pedijatrije

Dr Esma Banda

Dr Esma Banda

Specijalista pedijatrije

Interna medicina

Dr Olivera Miketić

Dr Olivera Miketić

Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije

Dr Nataša Miketić

Dr Nataša Miketić

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Dr Dragana Pravilović Lutovac

Dr Dragana Pravilović Lutovac

Specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Dr Ljiljana Natalić

Dr Ljiljana Natalić

Specijalista interne medicine  subspecijalista kardiologije

Dr Vladimir Jovanović

Dr Vladimir Jovanović

Specijalista interne medicine subspecijalista pulmologije

Dr Snežana Vukadinović

Dr Snežana Vukadinović

Specijalista dermatologije

Dr Sanja Čejović

Dr Sanja Čejović

Mr sci.dr specijalista radiologije

Dr Predrag Bajić

Dr Predrag Bajić

Specijalista opšte i abdominalne hirurgije

Dr Ognjenka Šarenac

Dr Ognjenka Šarenac

Anesteziolog

Dr Nikola Bakić

Dr Nikola Bakić

Specijalista interne medicine  subspecijalista hematologije

Dr Katarina Šćepanović

Dr Katarina Šćepanović

Doktor medicine

LABORATORIJA

Mr ph Jovana Stojić

Mr ph Jovana Stojić

Spec medicinske biohemije

Tea Krković

Tea Krković

Laboratorijski tehničar

Ena Kriještorac

Ena Kriještorac

Laboratorijski tehničar

Darko Šćekić

Darko Šćekić

Laboratorijski tehničar

Todor Raičković

Todor Raičković

Laboratorijski tehničar

Bojana Đukić

Bojana Đukić

Laboratorijski tehničar

Jovana Durković

Jovana Durković

Laboratorijski tehničar

Medicinske sestre

Staša Simović

Staša Simović

Medicinska sestra

Nataša Popović

Nataša Popović

Medicinska sestra

Jovana Zoran

Jovana Zoran

Medicinska sestra

Andreja Đurović

Andreja Đurović

Medicinska sestra

Uprava

Momčilo Miketić

Momčilo Miketić

koordinator

Ljiljana Bošković

Ljiljana Bošković

Direktor marketinga

Bogdan Vlahović

Bogdan Vlahović

izvršni direktor/co-founder

Sign In