Ginekologija i akušerstvo

Pregled specijaliste 50€
Pregled subspecijaliste 70€
Pregled profesora 120€
Ginekološki ultrazvuk 50€
Kolposkopija 50€
PAPA test 20€
Pregled specijaliste sa ultrazvukom 80€
Pregled specijaliste sa kolposkopijom 80€
Pregled specijaliste, kolposkopija i PAPA test 90€
Pregled specijaliste, ultrazvuk, kolposkopija i PAPA test 120€
Loop ekscizija bez anestezije 280€
Loop ekscizija sa anestezijom 330€
Skidanje kondiloma -  I stepen 100€
Skidanje kondiloma - II stepen 150€
Skidanje kondiloma - III stepen 200€
Stavljanje spirale 70€
Uklanjanje spirale 50€
Biopsija grlica materice sa ph 95€
Eksplorativna kiretaža bez anestezije sa ph 210€
Eksplorativna kiretaža sa anestezijom sa ph 260€
Amniocenteza MR 650€
Amniocenteza MR twins 990€
CTG 20€
Embrioredukcija 250€

INTERNA MEDICINA

Pregled specijaliste  50€
Pregled subspecijaliste  70€
Pregled profesora 120€
Pregled specijaliste kardiologije sa ultrazvučnim pregledom srca 70€
Konsultacija specijaliste sa odrađenim nalazima 20€
Konsultacija subspecijaliste sa odrađenim nalazima  40€
Ultrazvučni pregled srca 50€
Ultrazvučni pregled pluća  50€
Ultrazvučni pregled dojki 50€
Ultrazvučni pregled abdomena 50€
Ultrazvučni pregled štitne žlezde 50€
Torakocenteza 150€
Post covid paket 130€
Punkcija cisti 80€
Biopsija dojke, sa anestezijom 150€
Davanje injekcije 15€
Davanje vitaminske infuzije bez lijeka 20€
Davanje infuzije sa lijekom 30€
Intraartikularna injekcija 25€

Pedijatrija

Pregled specijaliste  40€
Pregled subspecijaliste  70€
Ultrazvučni pregled kukova kod djece 40€
Kontrolni pregled specijaliste 20€
Ultrazvučni pregled srca 40€
Testovi na alergije 50€