Dr Valentina Kalenić je specijalista interne medicina i subspecijalista endokrinologije. Svoje dugogodišnje iskustvo endokrinologa je sticala u vrsnim medicinskim centrima širom zemlje, od Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, do Barske bolnice i poliklinke Smart Med.   

Doktorka se bavi problemima vezanim:

  • za dijabetes
  • poremećaj rada hipofize
  • smanjenu funkciju štitašte žlijezde (hipotireoidizam)
  • sindrom policističnih jajnika
  • ...

Takođe, doktorka obavlja i kompletne internističke preglede sa EKG-om srca, kao i ultrazvučne preglede štitašte žlijezde.

Iskoristite njeno prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me