Prim. dr Sci. Med. Aleksandra Bošković je specijalista pedijatrije i subspecijalista gastroenterologije (dječiji gastroenterolog). Svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom je sticala u jednoj od najemintntnijih dječijih medicinskih ustanova u regionu, Institutu za majku i dete u Beogradu, kao i na specijalizacijama u Brazilu i Finskoj.

Bavi se liječenjem digestivnog trakta kod djece, a uža oblast interesovanja joj je lečenje inflamatornih bolesti creva - Kronova bolest i ulcerozni kolitis. Dr Aleksandra Bošković se bavi endoskopskim ispitivanjima i lečenjem - kolonoskopija i gastroskopija. 

Aktivni je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i edukacija.  Član je mnogih udruženja lekara. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova. Osnivač je pedijatrijske ordinacije dr Bošković.

Obrazovanje:

Osnovne studije, specijalizaciju iz pedijatrije, magisterijum iz gastroenterologije i supspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije, stekla je na Medicinskom Fakultetu Univeziteta u Beogradu u periodu od 1999. do 2017. godine.

Iskoristite njeno prisustvo u Poliklinici Smart Med Kotor i zakažite pregled na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me