Doc. dr sc. Mirjan Nadrljanski prima pacijente U POLIKLINICI SMARTMED 

Dr. Mirjan Nadrljanski je jedan od vodećih stručnjaka u regionu iz oblasti ultrazvučne i radiološke dijagnostike karcinoma dojke.

Po specijalizaciji je radiolog, sa subspecijalizacijom onkologije. Docent je Medicinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu a zaposlen je na poziciji rukovodioca odeljenja za radiološku dijagnostiku Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije. Pregledi:

 • ekspertski UZ dojke
 • biopsija sa histopatologijom
 • mamografija

Iskoristite njegovo prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me

Upoznajte doktora

Intervju sa doktorom Nadrljanskim:
https://www.youtube.com/watch?v=LGulYWc2ZP4

Biografija:

 • Osnovne studije medicine završava na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. god.
 • Iste godine upisuje magistarske studije na Univerzitetu ”A. Avogadro” u Novari, iz domena medicine u vanrednim situacijama, sa osvrtom na uticaje degradacije životne sredine na nastanak i razvoj malignih bolesti, koje završava sa odličnim uspehom 2003. god.
 • U periodu do 2008. god. bavi se evaluacijom rezultata kliničkih ispitivanja u okviru rada u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i usavršava se u saradnji sa Francuskom Agencijom za lekove u oblasti procene efikasnosti i bezbednosti lekova, prevashodno kontrastnih sredstava i lekova u domenu onkologije (citostatske i biološke terapije).
 • Od 2009. god. stalno je zaposlen u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.
 • Zdravstvenu specijalizaciju iz radiologije završio je sa odlikom, ocena: 5 (pet), na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Magnetna rezonancija dojki: morfološki i kinetički parametri u proceni odgovora karcinoma dojke na neoadjuvantnu hemioterapiju” uspešno brani 2014. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a užu specijalizaciju iz onkologije, završio je sa odlikom, ocena: 10 (deset), na Medicinskom fakultetu Unvierziteta u Beogradu, 2018. sa stručnim radom iz domena primene skraćenih protokola za MRI dojki.

 

Doc. Dr Nadrljanski je uključen u nastavu iz predmeta: radiologija, radijaciona onkologija, klinička onkologija, radiologija (na engleskom jeziku) na dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2014. god., najpre kao asistent, a zatim i kao docent.

 

Doc. Dr Nadrljanski je autor 90 publikacija, od čega su 79 stručni i revijalni radovi, od kojih je 17 radova publikovano in extenso, 47 izvoda u zborniku međunarodnog skupa, 23 izvoda u zborniku nacionalnog skupa, kao i 3 rada objavljena u celini u zborniku međunarodnog skupa. Publikovani radovi dr Nadrljanskog, citirani su 117 puta (h-index 6, Google Scholar, 2023.), a objavljeni su u prestižnim časopisima sa JCR (Journal Citation Report): Clinical Imaging, European Journal of Radiology, Diagnostic and Interventional Radiology, Feuillets de Radiologie... 

 

Angažovanost u sprovođenju složenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih procedura.

1.) Pored doprinosa u MRI dojki u toku i nakon izrade doktorske disertacije, Dr Nadrljanski je doprineo definisanju parametara funkcionalnog MRI dojki (difuzijski imidžing, PEI, DTI), odnosno proceni i primeni skraćenih dijagnostičkih protokola, kao i proceni kombinovanih – namenskih protokola primene prekontrastnih i sekvenci u domenu funkcionalnog imidžinga. Uvodi u rutinsku praksu primenu modifikovanih skraćenih MRI protokola u skladu sa indikacijama pacijentkinja – u kontekstu tendencija personalizovane medicine.

2.) U rutinskom radu, Doc. Dr Nadrljanski se pored MRI, bavi i svim ostalim imidžing modalitetima u senologiji - mamografskom dijagnostikom, UZ dijagnostikom, kao i interventnim radiološkim procedurama: biopsijskim i drugim perkutanim procedurama (punkcije, aspiracione biopsije, biopsije širokom iglom, vakuum-asistirane biopsije) pod kontrolom različitih imidžing metoda, uključujući i stereotaksične metode, kao i MRI.

3.) Pored dijagnostičkog aspekta radiologije, Doc. Dr Nadrljanski je prvi u R. Srbiji uveo, a jedini u regionu održao kao rutinsku - perkutanu vakuum asistiranu metodu biopsija lezija u dojkama pod kontrolom MRI, kao najsloženiji i najkompleksniji vid perkutane procedure u senologiji, u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Beogradu.

4.) Pored uvođenja u rutinsku praksu kontrastne mamografije u IORS, prvoj i jedinoj ustanovi u Republici Srbiji, 2021. uvodi u praksu i biopsiju pod kontrolom kontrastne mamografije, što doprinosi standardizaciji metode, koja se aktuelno realizuje u manjem broju centara u Evropi (Pariz, Barselona, Beč), kao i u SAD i Izraelu.

 

Studijski boravci u naučnoistraživačkim institucijama u zemlji ili inostranstvu;

 • 2022. Predavač po pozivu: Radiologija dojke, MRI dojki, Funkcionalni imidžing, KC Šare Cedek, Jerusalim, nastavna baza Medicinskog fakulteta Hadasa Hebrejskog Univerziteta u Jerusalimu, Izrael 2018. ”Edukacija za realizaciju i implementiranje procedure i sistema za MR vakuum asistirane biopsije lezija u dojkama” – uvođenje nove metode u R. Srbiji. Edukacija realizovana u nastavnim bazama Univerziteta u Jerusalimu i Univerziteta u Tel Avivu, Izrael
 • 2016. Vlada Japana, Agencija ѕa međunarodnu saradnju Japana (JICA),” Improvement of Breast Cancer Prevention Program”, J1621659, Ministarstvo zdravlja, JICA Centar u Tokiju, Univerzitet u Jokohami 2010. Stipendija Vlade R. Francuske za boravak u Službi radiološke dijagnostike, dijagnostike bolesti dojke i nuklearne medicine, Institut Curie, Pariz, R. Francuska
 • 2007 – 2009. Evaluation of Clinical Trials / Clinical Dossier, AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé), Pariz, R. Francuska
 • 2008. Zentraleuropäisches Seminar "Methodik klinischer Prüfung in der Onkologie", Central European Society for Anticancer Drug Research, Vienna, Austria