Prof. dr Aleksandra Dudvarski Ilić ORDINIRA U POLIKLINICI SMART MED 02. avgusta 2024. 

Prof. dr Aleksandra Dudvarski Ilić je specijalista uže specijalizacije iz pulmologije, doktor medicinskih nauka, redovni profesor na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnik Odeljenja intenzivne nege pulmoloških bolesnika Klinike za pulmologiju, UKCS u Beogradu. 

Bavi se dijagnostikom i lečenjem bronhijalne astme, alergijskih bolesti respiratornog sistema, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), sarkoidoze, nespecifičnih i inflamatornih respiratornih oboljenja (pneumonije, plućne fibroze), malignih oboljenja i drugih oboljenja pluća.

Nacionalni je ekspert za bronhijalnu astmu. Član više internacionalnih board-ova za bronhijalnu astmu i Hroničnu opstruktivni bolest pluća. Nacionalni predstavnik u Evropskom projektu za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa deficitom Alfa-1 antitripsina. Učestvovala u brojnim inostranim i domaćim projektima, kao i kliničkim studijama kao Glavni istraživač, ...

Iskoristite njeno prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me