PROF. DR SCI. MED. JOVICA MILOVANOVIĆ ORDINIRA U POLIKLINICI SMARTMED 

Prof dr sci med Dr Jovica Milovanović je redovan profesor katedre za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i spada u red vodećih ORL stručnjaka u regionu. 

Predsednik je udruženja društva laringologa Srbije. 

Iskoristite njegovo prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me

 

BIOGRAFIJA

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1992. godine.
  • Magistarske studije je završio 1997. godine, a potom je 2007. godine odbranio i doktorsku disertaciju na istom fakultetu.
  • Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije je položio aprila 1998. godine sa odličnim uspehom.
  • Akademska karijera Prof. Jovice Milovanovića na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je izborom u zvanje asistenta na predmetu otorinoloringologija 1998. godine. U zvanje docenta izabran je 2008. godine, potom 2013. godine u zvanje vanrednog profesora. Januara 2020. Izabran je u zvanje redovnog profesora.
  • U okviru stručnog usavršavanja u relevantnim centrima završio je edukacione kurseve ,,Funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina  (Prof. Stamberger, Beograd, 2002, Grac 2005);
  • Kurs hirurgije larinksa 2003. godine na Institutu za Onkologiju Portugalije u Lisabonu na ORL odeljenju (Prof. Joao Olias) i
  • Internacionalni kurs laserske hirurgije u ORL juna 2003. godine u Univerzitetskoj bolnici Louvain-Mont-Godinne, u Belgiji (Prof. Mark Remacle).
  • Dalju edukaciju u oblasti laringologije obavljao je i na Teikyo Univerzitetu u Tokiju  na ORL odeljenju  (Prof. Toshihiro Tsuzukua) u toku 2004 godine gde se usavršavao u laserskoj i klasičnoj hirurgiji larinksa.
  • U toku 2005. godine boravio je na Evropskom Onkološkom Institutu Gustave- Roussy u Villejuif-u na ORL odeljenju koje se bavi malignim bolestima ORL regije.

Kao autor i koautor objavio je 172 naučne publikacije, od kojih 43 u časopisima sa JCR liste, najvećim delom iz oblasti laringologije kojom se uže bavi, i to posebno malignim oboljenjima ove regije. Takođe, koautor je u 15 knjiga i udžbenika.