Interna medicina

Interna medicina

Dijagnostika i nehirurško liječenje bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim liječenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa. Doktor interne medicine koji se naziva i ,,internista” tokom osnovnih studija i specijalizacije obučava se na koji način da prevenira, dijagnostikuje i liječi bolesti od kojih obolevaju odrasle osobe.

Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista liječi čoveka kao cjelinu, a ne samo pojedinačne organe.

Kako je interna medicina jako široka grana medicine od vitalne su važnosti i konsultacije sa subspecijalistima. U Poliklinici Smart Med se možete konsultovati sa subspecijalistima iz oblasti:

  • Endokrinologije
  • Reumatologije
  • Kardiologije
  • Pulmologije
  • Gastroenterologije

Endokrinologija

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem žlijezda sa unutrašnjim lučenjem kao i njihovih produkata, hormona. Žlijezde sa unutrašnjim lučenjem sintetišu hormone i otpuštaju ih u cirkulaciju, tako da se efekti dešavaju na udaljenim ogranima.

Ovaj sistem podrazumijeva pinealnu žlijezdu, hipotalamus, hipofizu, štitastu žlijezdu, paraštitaste žlijezde, pankreas, nadbubrežne žlijezde, jajnike i testise.

Bolesti endokrinog sistema su česte i rasprostranjene kao što je slučaj sa šećernom bolesti, gojaznošću ili bolestima štitaste žlijezde.

Mjerenjem nivoa hormona bazno, ili tokom testova, u mogućnosti smo da odredimo da li postoji poremećaj funkcije određene žlijezde. Ukoliko postoji bolest građe žlijezde to se može ustanoviti dijagnostičkim procedurama kao što su ehosonografija, scintigrafija radioaktivnim obeleživačima, CT ili NMR metode.

Razgovorom sa pacijentom uz detaljan pregled kao i uz potrebne analize i/ili dijagnostičke procedure može se postaviti tačna dijagnoza i sprovesti efikasno lečenje ili izliječenje.

Blagovremeno postavljanje dijagnoze i mogućnosti savremenog liječenja promjenili su sliku dijabetesa kao i prognozu bolesti.

Kod nas možete uraditi:

  • Subspecijalistički pregled endokrinologa
  • Ultrazvučni pregled abdomena
  • Ultrazvučni pregled štitne žlijezde
  • Laboratorijsku dijagnostiku

Reumatologogija

Reumatologogija je grana interne medicine koja se bavi dijagnozom i liječenjem reumatskih bolesti. Predmet istraživanja reumatologije su infektivne, zapaljenjske, urođene i stečene degenerativne, distrofične i sistemske bolesti koštanog sistema, zglobova, tetiva i mišića.

Reumatske bolesti uglavnom napadaju zglobove, tetive, ligamente, mišiće, kosti a neke zahvataju i unutrašnje organe. 

Reumatološki pregled je potpuno bezbijedan, ne koriste se invazivni instrumenti.

Usluge obuhvataju:

Subspecijalistički pregled endokrinologa

Laboratorijsku dijagnostiku

Davanje intraartkularne injekcije

 

Sign In